Kontakt

Pośrednictwo i Zarządzanie Nieruchomościami DOMA Nieruchomości
Agnieszka Napieracz
ul. Bronisława Geremka 26/18 30-389 Kraków
Biuro ul. Radzikowsakiego 134/50 Kraków
tel. 505-11-13-16 email: biuro@nieruchomosci-doma.pl