Referencje

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul . Puszczyków 15 w Krakowie
Kraków, dnia 13-02-2014
LIST REFERENCYJNY
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul . Puszczyków 15 w Krakowie, współpracuje z panią Agnieszką Napieracz od stycznia 2010 r., początkowo w ramach umowy o administrowanie nieruchomością wspólną pomiędzy Wspólnota a Firmą Wielobranżową Jamróz, a od września 2013 roku na podstawie bezpośredniej umowy o administrowanie z firmą DOMA NIERUCHOMOŚCI. Zakres naszej współpracy obejmuje wszelkie czynności administracyjne związane zarządzaniem nieruchomością wspólną, pełną obsługą księgową Wspólnoty, kontaktami z kontrahentami, organizacją zebrań Wspólnoty, zbieraniem i negocjowaniem ofert w zakresie usług bieżących i inwestycyjnych, oraz obsługą prawną (w tym windykacją). Podkreślenia wymaga fakt, że w latach 2010-2013, pani Agnieszka przyczyniła się do rozwiązania kluczowych dla Wspólnoty zagadnień związanych z pilnymi inwestycjami (ociepleniem i remontem elewacji budynku oraz remontem ogrodzenia), na które pomogła również uzyskać finansowanie, jak również pomogła w rozstrzygnięciu spornych kwestii pomiędzy członkami Wspólnoty. Pani Agnieszka, jako osoba profesjonalna i życzliwa, od samego początku współpracy zyskała też uznanie wśród mieszkańców Wspólnoty, co sprawia, że bez wahania można ją polecić jako bardzo dobrego administratora a także zarządcę nieruchomości.
Demetriusz Kurosad
Członek Zarządu
WM Puszczyków 15