Referencje

Wspólnota Mieszkaniowa Os. Łony ul. Radzikowskiego 134 Kraków
Kraków, dnia 12-05-2014
LIST REFERENCYJNY
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla "ŁONY" w Krakowie ul. Radzikowskiego 134 informuje, że Pani Agnieszka Napieracz w latach 2010-2013 pełniła z ramienia Firmy Wielobranżowej "JAMRÓZ" obowiązki administratora naszego osiedla.


Rekomenduję Panią Agnieszkę Napieracz jako solidną, wiarygodną w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonania zadań związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami.
W swojej pracy jest osobą energiczną i łatwo nawiązuje kontakty z mieszkańcami, co gwarantuje wysoki poziom usług. Powierzone zadania wykonuje z dużą kulturą osobistą i zaangażowaniem.W sytuacjach stresowych zachowuje spokój.
Posiadne zdolności interpersonalne sprawiają, że Pani Agnieszka Napieracz stanowi doskonałą wizytówkę firmy zarówno w kontaktach z klientami jak i współpracownikami.
Za Zarząd
Wspólnoty Mieszkaniowej
Marek Czapanowski